top of page

第三屆 香港朗誦家大賽 2022
賽事成績公布

           亞太優秀機構培訓奬            

東華三院港九電器商聯會小學

致知小碩士教育中心

中華基督教青年會幼稚園

           亞太傑出朗誦家大奬            

潘可馨

趙曉恩

普通話

                      幼兒組                      

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

何奕言

秦涍睿

李敏滈

陳凱文

蔡明臻

                    幼稚園組                     

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

王子恩

陳紫幸

王亭欣

陳爾喬

文愷琳

李卓航

李卓衡

潘可馨

潘誠皓

何淳嘉

邱曉怡

許舜文

陳玫

                 小學初級組                   

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

萬皓维

張蕙芝

陳樂榕

林芯諭

謝姵

李凱琳

                 小學高級組                    

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

王骏熙

吳詩琳

曾樂童

陳鎂晴

曾潤

陳淼謙

伍芷言

趙曉恩

陳說謙

鄧焱月

郭泽铠

陳璐

余昊霖

李嘉兒

陳樂庭

張穎芝

謝雅詩

趙冠宏

莊雅鑫

陳俊德

高瑋婷

                      中學組                      

金獎

銀獎

優異獎

陳美怡

林予謙

周佳霖

韓凱文

英語

                       幼兒組                  

金獎

銀獎

銅獎

杜朗賢

袁俊佑

何靜悠

譚佳盈

楊珮瑜

                     幼稚園組                    

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

陳樂妍

邱梓軒

郭祉攸

賴俊衡

吳紫玥

王樂琛

潘可馨

楊凱喬

陳通碩

林柏毅

何正昀

                  小學高級組                   

金獎

銀獎

銅獎

趙曉恩

陳鎂晴

曾佳琳

白佩芸

黃家煊

張馨蓁

                        中學組                    

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

何海峰

譚柏澄

劉焯光

余旻澔

蔡俊賢

李仲恆

粵語

                     幼兒組                      

金獎

銀獎

  

銅獎

 

羅熒淇

梁詠彤

蔡彥雪

鄭諾軒

劉珮甄

                     幼稚園組                   

金獎

銀獎

  

銅獎

關棟宇

賴俊衡

李俊謙

王芯瑩

袁弘信

陳筠怡

張曦晨

王欂臸

潘可馨

王聖曦

余梓洛

湯牧希

麥學深

楊依翹

朱晴樂

                 小學高級組                    

金獎

銀獎

銅獎

優異獎

趙曉恩

楊佑霖

張㬢予

黃昱政

陳皓謙

游天桓

吳俊喬

                     中學組                      

金獎

銀獎

  

銅獎

 

馮琬淇

姜素柔

吳文均

陳思霖

有關參賽者所得之證書及獎項(如適用)寄送事宜

本會將以順豐速遞到付方式,並預計於十一月下旬或之前寄出

 *由於海外寄送處理需時,故預計於十二月下旬前寄出

有關特製獎項事宜

參加賽者除了能獲頒與成績相應的獎項外,亦可選擇協會提供的獎項刻名及改製服務。有意者請於2022年9月26日或之前填妥申請表格並繳付費用,逾期申請者將一概不獲受理。詳情及獎項特製申請連結如下:

https://form.jotform.com/aptma.info/speechaward
*此外協會亦提供加製電子證書服務,以配合參加者的特別需要。於接獲申請後將以電郵方式發放,行政費用為港幣80元,請參閱申請連結。

bottom of page